Các đại biểu nhấn nút khởi động ra quân hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia
Các đại biểu nhấn nút khởi động ra quân hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia

Lễ phát động ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số cũng là dịp tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên, nhất là thanh niên DTTS và người dân trên địa bàn tỉnh về vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế – xã hội. Thúc đẩy sự tham gia của tổ chức Đoàn các cấp, đoàn viên thanh niên và người dân trong thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. 

Bên cạnh đó, hoạt động này còn nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số và chủ đề, thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 với chủ đề: “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”.

Trao tặng Mô hình quét mã QR thanh toán tại cơ sở kinh doanh cho Huyện đoàn Đăk Hà
Trao tặng Mô hình quét mã QR thanh toán tại cơ sở kinh doanh cho Huyện đoàn Đăk Hà

Xác định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn trong các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động tổ chức các hoạt động Chuyển đổi số trong các cấp bộ đoàn bắt đầu từ tháng 7/2023 đến hết tháng 10/2023; trong đó cao điểm từ ngày 9 – 13/10/2023 và đề ra các chỉ tiêu cơ bản. 

Cụ thể, 100% Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia; 100% Huyện, Thành đoàn có mô hình quét mã QR thanh toán tại ít nhất 20 cơ sở kinh doanh; 100% Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc có ít nhất 60% đoàn viên có cài đặt, sử dụng ứng dụng thanh toán điện tử.

Tỉnh đoàn Kon Tum trao tặng mô hình quét mã QR cho người dân
Tỉnh đoàn Kon Tum trao tặng mô hình quét mã QR cho người dân

Mỗi Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ nâng cao năng lực số cho ít nhất 5.000 lượt đoàn viên thanh niên và người dân (trọng tâm tuyên truyền cho người dân về tài khoản Định danh điện tử-VNeID, sổ sức khỏe điện tử – VssID, các ứng dụng: VNPT Money, My VNPT, Digishop, SmartCA cho công dân ký số trên cổng dịch vụ công). Ngoài ra, triển khai hỗ trợ, giúp đỡ cho ít nhất 2.000 lượt người dân và đoàn viên thanh niên cài đặt, sử dụng tài khoản Định danh điện tử-VNeID; phấn đấu mỗi đoàn viên hướng dẫn, kích hoạt ít nhất 3 tài khoản Định danh điện tử-VNeID.

Hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trên nền tảng số