Hải quan Hải Phòng nỗ lực góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Hải quan Hải Phòng thu ngân sách gần 48.000 tỷ đồng Hải quan Hải Phòng nỗ lực thu ngân sách chặng nước rút
Hải quan Hải Phòng: Tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm về thu ngân sách
Hàng hóa xuất nhập khẩu có thuế giảm mạnh ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ thu ngân sách của Cục Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Gắn bó, đồng hành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Thứ nhất, tập trung quán triệt sâu rộng đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức trong đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp về mục tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về các loại thuế liên quan hoạt động xuất nhập khẩu đến người dân và cộng đồng doanh nghiệp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tự giác chấp hành, thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, đẩy mạnh phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp ngày càng đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả, cải thiện môi trường đầu tư, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh thành phố, tạo sức hấp dẫn, thu hút các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, giữ vai trò dẫn dắt, có sức lan tỏa và đóng góp lớn cho ngân sách về đầu tư sản xuất, kinh doanh, thành lập doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Triển khai các nội dung trọng tâm như: tiếp tục ký kết và đánh giá Bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp với cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu của Cục Hải quan Hải Phòng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo thành nề nếp của toàn thể cán bộ, đảng viên và công chức tự giác thực hiện tốt các nội dung thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác.

Hàng năm xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị doanh nghiệp, đối thoại với doanh nghiệp qua các kênh phù hợp nhằm đánh giá hiệu quả việc triển khai các giải pháp đã đề ra, bổ khuyết các nhiệm vụ, giải pháp mới trong phát triển quan hệ đối tác; đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp để hỗ trợ, giải quyết theo thẩm quyền, đưa quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp đi vào thực chất, vì mục tiêu phát triển bền vững của các bên.

Tăng cường các biện pháp chống thất thu

Thứ ba, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước, các giải pháp tăng thu, chống thất thu phù hợp.

Quán triệt đến đảng viên, cán bộ, công chức trong đơn vị và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại công văn số 9393/HQHP-TXNK ngày 29/9/2023 của Cục Hải quan Hải Phòng về công tác thu thuế, quản lý thuế, nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2023 theo Chỉ thị 479/CT-TCHQ ngày 07/02/2023 và công văn số 1396/HQHP-TXNK ngày 10/02/2023 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đạt mức cao nhất.

Thứ tư, tập trung tăng cường chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại trên địa bàn quản lý, đặc biệt là trong thời gian cuối năm 2023.

Thứ năm, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ đến từng công chức thừa hành, nhằm đảm bảo việc thực thi nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật, ngăn ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, sai phạm của cán bộ, công chức, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Hải Phòng.

Theo số liệu cập nhật của Tổng cục Hải quan, hết tháng 10, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách được 53.227 tỷ đồng, đạt 66,62% chỉ tiêu cả năm, giảm 18,38% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 17,37% tổng thu ngân sách toàn Ngành.