Phó Thống đốc Đào Minh Tú tại họp báo Chính phủ chiều 5/1/2024
 
Theo số liệu thống kê, đến 31/12/2023, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 13,71% so với cuối năm 2022. Như vậy, năm 2023, hệ thống TCTD đã đưa vào nền kinh tế khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.