(TBTCO) – Nhận định tình hình thị trường những ngày giáp Tết thường xuyên biến động và có thể xảy ra những diễn biến phức tạp, đại diện Sở Công thương tỉnh Bình Dương cho biết, sẽ chủ động tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát để tránh hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật.